Huidtypen

In het algemeen worden 6 huidtypen onderscheiden:

Huidtype 1

Kenmerken: bleke, witte huid, blauwe of bruine ogen, blond of rood haar, veel sproeten
Reactie van de huid op de zon: verbrandt snel, zelden bruin
Gevaar voor beschadiging door de zon: zeer hoog

Huidtype 2

Kenmerken: lichte huid, licht haar, blauwe of bruine ogen
Reactie van de huid op de zon: verbrandt gemakkelijk, kan geleidelijk een bruine kleur opbouwen
Gevaar voor beschadiging door de zon: hoog

Huidtype 3

Kenmerken: donkerder wit / licht olijfkleurige huid, donker haar
Reactie van de huid op de zon: wordt snel bruin maar kan verbranden door lange blootstelling aan de zon
Gevaar voor beschadiging door de zon: matig / hoog

Huidtype 4

Kenmerken: licht getint / olijfkleurige huid, donkere ogen en haar
Reactie van de huid op de zon: verbrandt zelden, wordt gemakkelijk bruin
Gevaar voor beschadiging door de zon: matig

Huidtype 5

Kenmerken: natuurlijk bruine huid, donkere ogen en haar
Reactie van de huid op de zon: verbrandt zelden, wordt snel bruin
Gevaar voor beschadiging door de zon: matig/ laag

Huidtype 6

Kenmerken: donker bruin of zwarte huid, donkere ogen en haar
Reactie van de huid op de zon: verbrandt alleen bij extreme blootstelling aan de zon
Gevaar voor beschadiging door de zon: laag

Op basis van uw huidtype, eerder opgedane ervaringen met zonnen (zowel onder een zonnebank als buiten in de zon) en uw wensen t.a.v. het gebruik van een zonnebank, wordt er een advies gegeven over de te volgen zonnekuur of het gebruik van een specifieke zonnebank. Hoofdzaak is dat u niet meer zonlicht (UV-straling) krijgt dan goed voor u is om verbranding te voorkomen! Wanneer u besluit af te wijken van het gegeven zonadvies en meer zonlicht wil krijgen dan geadviseerd, is dat uw eigen verantwoordelijkheid!

Wanneer u jonger bent dan 18 jaar kunt u geen gebruik maken van onze zonnebanken.